null

3:اطلاعات بسته پستی نمایش داده میشود

اطلاعات را بخوانید و منتظر بسته بمانید.
null

2:بر روی دکمه ی رهگیری کلیک کنید

صبر کنید تا اطلاعات نمایش داده شود.
null

1:کد رهگیری به صورت پیامک ارسال می شود

کد ارسال شده را در کادر زیر وارد کنید.